AUD/USD handluje nieco powyżej poziomu 0,68. Przełamanie oporu 0,6885 otworzyłoby przestrzeń do ruchu w kierunku 0,6920/60, ekonomiści raportu OCBC Bank.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.