Rada Dyrektorów Banku Rosji podjęła decyzję o podniesieniu podstawowej stopy procentowej o 10,5 punktu procentowego od 28 lutego do 20% rocznie. Powinno to wspierać stabilność finansową i cenową oraz chronić oszczędności obywateli przed deprecjacją, stwierdził regulator w komunikacie.

Jest to historyczne maksimum kursu klucza. Wcześniej stawka 17%, ustalona w grudniu 2014 roku, była uznawana za wartość rekordową.
„Rada dyrektorów Banku Rosji podjęła decyzję o podniesieniu kluczowej stawki od 28 lutego 2022 r. do 20% rocznie. Uwarunkowania zewnętrzne rosyjskiej gospodarki zmieniły się diametralnie. Podwyżka głównej stopy pozwoli zapewnić wzrost oprocentowania depozytów do poziomów niezbędnych do skompensowania zwiększonego ryzyka dewaluacji i inflacji. Pomoże to utrzymać stabilność finansową i cenową oraz ochroni oszczędności obywateli przed amortyzacją” – podkreśla komunikat.
Dalsze decyzje dotyczące kluczowej stopy będą podejmowane na podstawie oceny ryzyk wynikających z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz reakcji rynków finansowych na nie, a biorąc pod uwagę rzeczywistą i oczekiwaną dynamikę inflacji w stosunku do celu, rozwój gospodarki ponad horyzont prognozy, dodał Bank Centralny.

O godz. 16:00 czasu moskiewskiego oczekuje się, że Elvira Nabiullina, prezes Banku Rosji, wygłosi oświadczenie po posiedzeniu Rady Dyrektorów Banku Rosji.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.