podstawowy wykres cen
  • Wcześniej był +4,9% r/r
  • rdzeń m/m +0,3% vs +0,4% oczekiwane
  • Indeks cen PCE +0,6% vs +0,2% wcześniej
  • Indeks cen r/r +6,3% vs +6,3% poprzednio

Konsumpcja:

  • Dochód osobisty +0,5% vs +0,5% exp
  • Realna konsumpcja osobista -0,4% vs +0,7% wcześniej (wcześniej skorygowana do +0,3%)
  • Skorygowane zużycie + 0,2% vs + 0,4% oczekiwane
  • Korekta wstępna +0,9% (zmieniona do +0,6%)

The Dolar ochłodził się w tym komunikacie, a stopa końcowa kontraktów terminowych na fundusze federalne jest obecnie nieco poniżej 3,50%. Szerszy rynek niechętnie kupuje „szczyt” inflacja ‘ narracja, ale zyski spadają, a amerykańskie dziesiątki testują 3%.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.