• Wcześniej 56,1
  • PMI dla przemysłu 52,0 vs oczekiwano 53,9
  • Wcześniej 54,6
  • Złożony PMI 51,9 vs oczekiwany 54,0
  • Wcześniej 54,8

Wzrost w strefie euro spowalnia do najniższego poziomu od 16 miesięcy, ponieważ warunki popytu stoją w miejscu, gdy gospodarka odczuwa szczyptę gwałtownego wzrostu inflacji. Szczegóły pokazują, że zarówno stagnacja popytu, jak i pogarszające się perspektywy były powszechnie obwiniane za rosnące koszty życia, zaostrzone warunki finansowe oraz obawy dotyczące energii i łańcuchów dostaw. S&P Global zauważa, że:

„Wzrost gospodarczy w strefie euro wykazuje oznaki załamania, ponieważ wiatr stłumiony przez pandemię już słabnie, skompensowany przez szok związany z kosztami życia i spadające zaufanie przedsiębiorców i konsumentów.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.