• Przed 106
  • Zaufanie producentów 108
  • Przed 106
  • Zaufanie usług 108
  • Przed 109

W czerwcu francuski klimat przemysłowy zelżał, ale morale usług nieznacznie spadło, chociaż wszystkie odczyty utrzymują się powyżej długoterminowej średniej wynoszącej 100. Odczyt nagłówkowy nadal odzwierciedla spadek, co jest trochę niepokojące w obliczu pogorszenia koniunktury perspektywy zatrudnienia i aktywności w sektorze przedsiębiorstw.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.