Nieznaczna rewizja w górę, ale nie niweluje spadku aktywności w zeszłym miesiącu, przy czym nowe zamówienia spadają w najsilniejszym tempie od listopada 2020 r. Do tego dochodzi spadek zaufania przedsiębiorców do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. S&P Global zauważa, że:

„Ponieważ wzrost spowolnił w większości od końca zeszłego roku, dane z czerwcowego badania pokazały, że francuski sektor produkcyjny wpada na terytorium kurczenia się, gdy poziom produkcji spada.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.