Prognozy deficytu w Kanadzie

Świat wkrótce zostanie podzielony na kraje produkujące ropę i kraje importujące ropę.

Osoby z ropą i gazem będą w stanie zrównoważyć budżety i złagodzić cios szoku energetycznego. Ci bez będą się chwiać.

Narodowy Bank nie podaje pewnych szacunków kanadyjskich zysków z wysokich cen energii i jest to pouczające. W 2021 roku kanadyjskie firmy naftowe wypłaciły rządowi 15 miliardów dolarów tantiem. W marcu szacunki National wzrosły do ​​34 miliardów dolarów. Od tego czasu wzrosła do 44 miliardów dolarów.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, całkowity deficyt federalny na rok fiskalny 2022-23 wynosi 52,8 miliarda dolarów, a w „normalnych” czasach 10-20 miliardów dolarów było dużym deficytem.

Odwrotną stroną tego wszystkiego jest to, że wraz ze wzrostem rentowności obligacji rządowych na całym świecie, ciężar zadłużenia staje się znacznie mniej zrównoważony.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.