Masowe wprowadzanie technologii inteligentnych miast w nadchodzących latach rozpocznie się od cyfryzacji usług mieszkaniowych i komunalnych oraz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w różnych obszarach życia miejskiego, powiedział wiceminister budownictwa i mieszkalnictwa oraz usług komunalnych Konstantin Michajlik na forum Smart City.

„Teraz naszymi priorytetami są projekty mieszkalnictwa i usług komunalnych, które dowiodły swojej skuteczności. (…) Dają konkretne rezultaty dla ludzi, wykonujemy dużo pracy, aby unowocześnić infrastrukturę mieszkaniową i usług komunalnych w całej Rosji. Innym kierunkiem jest to, że wprowadzimy pewne technologie z wykorzystaniem dronów – powiedział.

Ponieważ rozwiązania w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej dowiodły już swojej skuteczności, inwestorzy chętnie angażują się w te projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), dlatego Ministerstwo Budownictwa uczyniło ten obszar priorytetem przy wprowadzaniu nowych technologie.

Jeśli chodzi o drony, to są one już „wykorzystywane zarówno do przeglądu postępów budowy obiektów, jak i do oceny sytuacji całościowo – środowiskowej, społecznej” – powiedział Michajlik.

Trzecim kierunkiem rozwoju na okres do 2024 roku są, zdaniem Ministerstwa Budownictwa, platformy cyfrowe dla edukacji, kultury, platformy cyfrowe do zarządzania transportem miejskim i nie tylko.

– To zarówno miejsce parkingowe, jak i ocena potoków ruchu – dodał wiceszef resortu budownictwa.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.