Dodaje, że po tej fazie bank centralny zdecyduje, czy faktycznie przystąpić do budowy cyfrowego euro. Cóż, są szanse, że jeśli inne główne banki centralne nie będą do tego czasu zbyt intensywnie dążyć do tego, EBC również będzie do tego czasu po prostu trzymać sprawy na wodzy.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.