USD/CHF zyskał przyczepność dziewiąty dzień z rzędu i osiągnął niemal czterotygodniowe maksimum.
Agresywne zakłady podwyżek stóp Fed pchnęły USD do 20-letniego maksimum i pozostały wspierające.
Nastrój do rezygnacji z ryzyka w niewielkim stopniu pomógł bezpiecznemu CHF lub utrudnił silny ruch w górę.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.