Źródła EBC przecinają raport, który mówi, że zanim narzędzie EBC do przeciwdziałania fragmentacji zostanie zaprezentowane w przyszłym miesiącu, bank centralny ponownie zainwestuje dochody z zapadalności w krajach peryferyjnych. Podzielili kraje strefy euro na trzy grupy: darczyńców, biorców i neutralnych.

Odbiorcami są Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja.

Darczyńcami są Niemcy, Francja i Holandia.

Pozostała część to neutralne.

Ten system będzie używany do momentu udostępnienia narzędzia do zwalczania fragmentacji pod koniec miesiąca.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.