Rynek kryptowalut, od momentu swojego powstania, fascynuje inwestorów, analityków oraz entuzjastów technologii na całym świecie. Stanowi on nie tylko rewolucyjny aspekt w dziedzinie finansów i technologii, ale także stwarza nowe możliwości inwestycyjne i sposoby przeprowadzania transakcji. Jednakże, to, co przyciąga uwagę jednych, stanowi wyzwanie dla innych – nieprzewidywalność. Kursy kryptowalut, takie jak Bitcoin, często podlegają drastycznym wahaniom, które potrafią w krótkim czasie wywołać spektakularne wzloty i spadki. Jest to zjawisko, które wprowadza niepewność do świata inwestycji i analizy. W niniejszym artykule skupimy się na jednym z najważniejszych przedstawicieli kryptowalut – Bitcoinie – oraz przeanalizujemy jego zmienność w ciągu ostatniego tygodnia.

Co może i co wpływa na kursy kryptowalut?


Kursy kryptowalut są podatne na wpływ różnorodnych czynników, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na ich wartość. Nieprzewidywalność rynku kryptowalut wynika częściowo z unikalnych cech tych aktywów, które różnią się od tradycyjnych aktywów finansowych. Oto kilka kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na kursy kryptowalut:

 1. Nowości technologiczne: Aktualizacje protokołów, wprowadzenie nowych funkcji lub ulepszeń do danej kryptowaluty może wywołać duże zmiany w jej wartości. Innowacje mogą wzbudzać oczekiwania inwestorów i wpłynąć na popyt na daną kryptowalutę.
 2. Regulacje prawne: Decyzje rządów i organów regulacyjnych dotyczące legalności, opodatkowania oraz zabezpieczenia kryptowalut mogą znacząco wpłynąć na rynek. Zmiany w przepisach prawnych mogą wywołać panikę lub euforię wśród inwestorów.
 3. Wydarzenia makroekonomiczne: Podobnie jak na rynku tradycyjnym, globalne wydarzenia ekonomiczne, takie jak inflacja, recesja czy kryzysy finansowe, mogą wpływać na kryptowaluty. Inwestorzy mogą szukać alternatywnych form inwestycji w obliczu niepewności gospodarczej.
 4. Akceptacja i adopcja: Większa akceptacja kryptowalut przez firmy, instytucje finansowe i społeczność może zwiększyć popyt na daną walutę cyfrową. Informacje o nowych partnerstwach lub zastosowaniach technologii blockchain mogą wpłynąć na postrzeganie wartości danej kryptowaluty.
 5. Spekulacje i sentyment rynkowy: Ruchy cen kryptowalut często są wynikiem działań spekulantów i inwestorów, którzy reagują na aktualne trendy rynkowe i sentyment. Silne wzrosty lub spadki mogą samoodtwarzająco przyspieszać się, gdy inwestorzy decydują się na kupno lub sprzedaż w odpowiedzi na zmiany cen.
 6. Bezpieczeństwo i hakerstwo: Incydenty związane z bezpieczeństwem, takie jak ataki hakerskie na giełdy kryptowalut czy naruszenia protokołów, mogą wpłynąć na zaufanie inwestorów i spowodować nagłe spadki cen.
 7. Podaż i podaż na rynku: Ograniczona podaż określonych kryptowalut, takich jak w przypadku Bitcoina, może wpływać na ich wartość. Mechanizmy regulujące podaż, takie jak programy halvingu w przypadku Bitcoina, mogą wpłynąć na podaż i popyt.
 8. Media społecznościowe i wpływ osób publicznych: Wpisy na Twitterze czy inne media społecznościowe znanych postaci, w tym przedsiębiorców czy celebrytów, mogą wpłynąć na sentyment rynkowy i wywołać reakcje inwestorów.

To tylko kilka przykładów czynników, które wpływają na kursy kryptowalut. Ważne jest zrozumienie, że rynek kryptowalut jest nadal stosunkowo młody i bardziej podatny na ekstremalne wahania w porównaniu do bardziej ustabilizowanych rynków finansowych.

Jakie są strategie zarządzania ryzykiem w handlu kryptowalutami?


Handel kryptowalutami jest związany z wysokim poziomem ryzyka ze względu na ich niestabilność i nieprzewidywalność. Dlatego też, skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu w tym obszarze. Oto kilka strategii zarządzania ryzykiem w handlu kryptowalutami:

 1. Rozsądne alokowanie kapitału: Określ maksymalną ilość kapitału, którą jesteś gotów zainwestować w kryptowaluty. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić. Dzięki temu ograniczysz potencjalne straty w przypadku nagłych spadków cen.
 2. Diversyfikacja portfela: Rozważ inwestowanie w kilka różnych kryptowalut zamiast stawiania wszystkiego na jedną kartę. Diversyfikacja może pomóc zminimalizować ryzyko związane z gwałtownymi spadkami wartości jednej konkretnej kryptowaluty.
 3. Ustal cele i strategię: Zdefiniuj swoje cele inwestycyjne oraz strategię handlową przed rozpoczęciem transakcji. Czy chcesz być długoterminowym inwestorem czy raczej zajmujesz się krótkoterminowym handlem (day trading)? Znalezienie odpowiedniej strategii pomoże Ci uniknąć emocjonalnych decyzji pod wpływem chwilowych zmian cen.
 4. Zastosowanie stop-loss: Ustawianie zleceń stop-loss pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena osiągnie określony poziom straty. To narzędzie pomaga zminimalizować potencjalne straty, gdy rynek się przeciwnie rozwija.
 5. Używanie narzędzi technicznej analizy: Wykorzystaj narzędzia analizy technicznej, takie jak wskaźniki i formacje cenowe, aby podejmować decyzje oparte na obiektywnych analizach, a nie emocjach.
 6. Edukacja i badania: Zdobywaj wiedzę na temat kryptowalut, technologii blockchain oraz rynku. Im lepiej zrozumiesz, jak działają te aktywa, tym bardziej pewne i racjonalne będą Twoje decyzje inwestycyjne.
 7. Unikanie dźwigni finansowej: Handel na dźwigni (leverage) może pomnożyć zarówno zyski, jak i straty. Dlatego unikaj korzystania z dźwigni finansowej lub stosuj ją bardzo ostrożnie.
 8. Monitorowanie rynku: Bądź na bieżąco z wydarzeniami związanymi z rynkiem kryptowalut, regulacjami oraz innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na ceny. Skorzystaj z aktualnych informacji do podejmowania informowanych decyzji.
 9. Poznanie emocji i psychologii: Zrozumienie swoich emocji i reakcji w trakcie handlu jest kluczowe. Unikaj podejmowania decyzji impulsywnych pod wpływem strachu lub chciwości.
 10. Regularne przeglądy i dostosowywanie: Przeglądaj regularnie swój portfel, cele inwestycyjne oraz strategie. Dopasowuj je w miarę potrzeb, aby utrzymać spójność z rynkowymi zmianami.

Pamiętaj, że żadna strategia nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka. Handel kryptowalutami nadal pozostaje ryzykowną działalnością, dlatego ważne jest, aby podejść do niego z ostrożnością i odpowiednią wiedzą.

Jak zazwyczaj zachowywaly się kurs Bitcoina w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Na dzień mojego ostatniego przekroju wiedzy we wrześniu 2021 roku, mogę dostarczyć pewne informacje dotyczące historycznych trendów ceny Bitcoina w marcu w poprzednich latach. Jednakże pamiętaj, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a przeszłe wydarzenia niekoniecznie muszą się powtórzyć w przyszłości. Oto kilka informacji o zachowaniu ceny Bitcoina w marcu w latach ubiegłych:

 1. Marzec 2021: W marcu 2021 roku cena Bitcoina była na wyższym poziomie niż w poprzednich latach. W pierwszej połowie marca osiągnęła nowe rekordowe wartości, przekraczając 60 000 dolarów za jednego Bitcoina.
 2. Marzec 2020: Marzec 2020 roku był wyjątkowy ze względu na globalną pandemię COVID-19, która wpłynęła na całe rynki finansowe, w tym kryptowaluty. W połowie marca 2020 roku cena Bitcoina gwałtownie spadła, osiągając poziom około 5 000 dolarów, co było związane z paniką na rynkach finansowych.
 3. Marzec 2019: W marcu 2019 roku cena Bitcoina nie wykazywała znaczących zmian. Kryptowaluta utrzymywała się w zakresie około 3 000 – 4 000 dolarów przez większą część tego miesiąca.

Pamiętaj, że to tylko kilka przykładów i ceny mogą się znacząco różnić w zależności od roku, globalnych wydarzeń, zmian na rynku i innych czynników. Jeśli jesteś zainteresowany najnowszymi informacjami dotyczącymi zachowania ceny Bitcoina w marcu w latach po 2021 roku, zalecam sprawdzenie aktualnych źródeł rynkowych lub analizy kryptowalut online.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność dolara nowozelandzkiego

Porównanie zmienności kursu Bitcoina i dolara nowozelandzkiego (NZD) może być interesujące z punktu widzenia dwóch różnych aktywów finansowych. Pamiętaj jednak, że Bitcoin jest kryptowalutą charakteryzującą się dużą zmiennością, podczas gdy dolar nowozelandzki jest tradycyjną walutą, której zmienność może być niższa. Oto kilka punktów, które warto wziąć pod uwagę podczas analizy zmienności obu aktywów:

 1. Charakterystyka Bitcoina: Bitcoin jest znany ze swojej wysokiej zmienności. Kurs Bitcoina może wykazywać szybkie i duże zmiany, co może być wynikiem spekulacji, wydarzeń rynkowych, regulacji czy sentymentu inwestorów.
 2. Charakterystyka dolara nowozelandzkiego: Dolar nowozelandzki (NZD) jest tradycyjną walutą fiat. W porównaniu do Bitcoina, NZD może wykazywać niższą zmienność. Jednakże również podlega wpływowi makroekonomicznym i globalnym wydarzeniom, które mogą wpływać na jego wartość.
 3. Skala zmienności: Jeśli analizujesz zmienność, przyjrzyj się do odchylenia standardowego lub innych miar zmienności dla obu aktywów. Porównaj wielkość tych miar, aby zrozumieć, które z aktywów jest bardziej podatne na zmiany cen.
 4. Wpływ wydarzeń: Wpływ wydarzeń globalnych, takich jak kryzysy finansowe, decyzje polityczne, dane makroekonomiczne itp., mogą wpływać na obie waluty, choć na różne sposoby.
 5. Analiza korelacji: Przyjrzyj się korelacji między kursem Bitcoina a kursem dolara nowozelandzkiego. Czy istnieje pewien związek między tymi dwoma aktywami? Czy zmiany w jednym z nich wpływają na zmiany drugiego?
 6. Czas analizy: Upewnij się, że analizujesz odpowiedni okres czasu. Krótkoterminowa analiza może pokazać większą zmienność w obu aktywach, podczas gdy analiza długoterminowa może ukazać tendencje ogólniejsze.

Pamiętaj, że obie te klasy aktywów różnią się swoją naturą i źródłami zmienności. Analiza zmienności Bitcoina i dolara nowozelandzkiego może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat tego, jak różne rodzaje aktywów reagują na zmiany na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2017?


Rok 2017 był wyjątkowy dla Bitcoina i całego rynku kryptowalut. W ciągu tego roku cena Bitcoina doświadczyła ogromnego wzrostu, osiągając rekordowe wartości. Kilka kluczowych wydarzeń przyczyniło się do tego znaczącego wzrostu kursu Bitcoina w 2017 roku:

 1. Zwiększona świadomość mediów: Wzrost popularności Bitcoina w mediach przyczynił się do zwiększonego zainteresowania inwestorów i ogółu społeczeństwa. Większa widoczność w mediach przyciągnęła uwagę do kryptowalut jako nowego rodzaju inwestycji.
 2. Zatwierdzenie ETF dla Bitcoina: W marcu 2017 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) odrzuciła wniosek o utworzenie funduszu ETF (Exchange-Traded Fund) związanej z Bitcoinem. Choć ten wniosek został odrzucony, samo rozważanie możliwości takiego funduszu podniosło świadomość o Bitcoine i kryptowalutach jako aktywach finansowych.
 3. Segregated Witness (SegWit): Aktualizacja SegWit, która miała na celu zwiększenie skalowalności i efektywności transakcji w sieci Bitcoin, została wdrożona w sierpniu 2017 roku. To wydarzenie wpłynęło na pozytywny sentyment wśród inwestorów i przyczyniło się do wzrostu ceny.
 4. Bitcoin Cash (BCH) i hard fork: W sierpniu 2017 roku doszło do hard forka sieci Bitcoin, co doprowadziło do powstania nowej kryptowaluty – Bitcoin Cash. To wydarzenie wprowadziło pewien stopień niepewności, ale również przyczyniło się do wzrostu zainteresowania rynkiem kryptowalut ogólnie.
 5. Wzrost zainteresowania ze strony instytucji finansowych: W miarę jak Bitcoin stawał się coraz bardziej widoczny, wiele instytucji finansowych zaczęło wyrażać zainteresowanie tą klasą aktywów. Wprowadzenie instrumentów finansowych związanych z Bitcoinem oraz odkrycie potencjału technologii blockchain przyczyniło się do pozytywnego sentymentu.
 6. Zjawisko FOMO: Wzrost cen Bitcoina w drugiej połowie roku spowodował tzw. FOMO (Fear of Missing Out) – strach przed przegapianiem okazji inwestycyjnych. To zjawisko samo w sobie może przyciągnąć więcej inwestorów, co dodatkowo wpłynęło na popyt i cenę.

Te wydarzenia, razem z innymi czynnikami, przyczyniły się do spektakularnego wzrostu ceny Bitcoina w 2017 roku. Warto jednak pamiętać, że taki wzrost również przyciągnął uwagę regulatorów, mediów i instytucji finansowych, co wpłynęło na dalszy rozwój rynku kryptowalut.

Co może wydarzyć się z kursem Bitcoina w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie krótkoterminowych ruchów cen Bitcoina i innych kryptowalut jest bardzo trudne, ponieważ rynek kryptowalut jest niezwykle niestabilny i podatny na wiele czynników. Oto kilka możliwych scenariuszy, które mogą wpłynąć na zmienność kursu Bitcoina w najbliższych tygodniach:

 1. Globalne wydarzenia ekonomiczne: Niektóre wydarzenia ekonomiczne, takie jak dane o inflacji, decyzje banków centralnych czy zmiany w polityce gospodarczej, mogą wpłynąć na kryptowaluty. Inwestorzy mogą zwracać się w kierunku bezpieczniejszych aktywów, takich jak złoto czy kryptowaluty, w przypadku niepewności na rynkach tradycyjnych.
 2. Regulacje i prawo: Wiadomości dotyczące regulacji kryptowalut lub rządowych decyzji w tym zakresie mogą wpływać na sentyment inwestorów. Przykładowo, pozytywne wiadomości o regulacjach mogą wpłynąć na wzrost ceny, podczas gdy negatywne mogą prowadzić do spadków.
 3. Techniczna analiza: Wskaźniki technicznej analizy, takie jak formacje cenowe czy poziomy wsparcia i oporu, mogą wpływać na decyzje inwestorów. Wzrost aktywności handlowej w okolicach konkretnych poziomów cenowych może wpłynąć na zmienność.
 4. Sentiment społeczności i mediów: Pozytywne lub negatywne artykuły w mediach oraz opinie na platformach społecznościowych mogą wpłynąć na sentyment inwestorów. Silna reakcja społeczności kryptowalutowej na określone wydarzenia może wpłynąć na ruchy cen.
 5. Inwestorzy instytucjonalni: Aktywność inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze hedgingowe czy firmy inwestycyjne, może wpływać na zmienność rynku. Duże transakcje tych podmiotów mogą generować większe ruchy cen.
 6. Nowości technologiczne: Aktualizacje lub ogłoszenia dotyczące technologii blockchain i kryptowalut, takie jak nowe protokoły czy narzędzia, mogą wpływać na sentyment inwestorów.
 7. Sytuacja globalna: Konflikty geopolityczne, sytuacja zdrowotna, zmiany w polityce międzynarodowej – te i inne czynniki mogą wpłynąć na zmienność kryptowalut.
 8. Fluktuacje w innych rynkach: Niekiedy zmienność w tradycyjnych rynkach finansowych może wpływać na ruchy cen Bitcoina i innych kryptowalut.

Warto zaznaczyć, że rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny, a wiele czynników może wpływać na jego zmienność. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem, dlatego zawsze warto być ostrożnym i świadomym ryzyka. Przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zalecam konsultację z profesjonalistami i dokładne zrozumienie rynku.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.