• Środki w zakresie efektywności energetycznej mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania obecnego globalnego kryzysu energetycznego
  • Jeśli mamy srogą, długą zimę, możemy napotkać niedobory energii
  • Rządy muszą szukać sposobów na zmniejszenie zapotrzebowania na energię

Przejście na zieloną energię będzie długie i bolesne i tylko pogłębi trwającą obecnie nierównowagę popytu i podaży na rynku. Trudno jest walczyć z tą narracją, z wyjątkiem jakiejkolwiek formy zniszczenia dużego popytu, tj. powtórki pandemii. Ropa nadal jest bardziej odporna i w tym tygodniu flirtuje z poziomem 120 USD:

WTI

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.