• Gospodarstwa domowe mają duże oszczędności na pandemii
  • Brak oznak ze strony gospodarstw domowych, że znacząco wycofują się z wydatków
  • Rynek pracy jest bardzo silny
  • Podwyżki stóp spowolnią gospodarkę, ale spowolnią ją tylko do trendu wzrostowego
  • W gospodarce nastąpi tylko umiarkowane spowolnienie, a nie duże
  • Powrót do recesji będzie czymś niezwykłym, chyba że nastąpi duży szok
  • Nie jesteśmy jeszcze blisko neutralnego kursu, który trzeba jeszcze kontrolować inflacja, więc za wcześnie, by mówić o prawdopodobieństwach recesji

Nie ma tu nic, co sugerowałoby, że jest na tej samej stronie co Powell w kwestii niszczenia popytu i na pewno robi wszystko, aby zapewnić, że recesja nie jest nieuchronna w USA.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.