23 lipca Chiny zgłosiły 982 przypadki krowy w porównaniu do 817 dzień wcześniej.

Jednak liczba sklasyfikowana jako objawowa spadła do 129 ze 164.

Przypadki pochodzą z dwóch głównych ognisk w północno-zachodniej prowincji Gansu i południowym regionie Guangxi. Szanghaj zgłosił 3 symptomatyczne przypadki w porównaniu do 2 dzień wcześniej, podczas gdy Pekin nie zgłosił żadnych lokalnych przypadków.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.