Wykres tygodniowy USDCAD

Dolar kanadyjski znajduje się obecnie w interesującym miejscu na globalnym spektrum aktywów ryzykownych.

W kraju był to dobry rok z silnym wzrostem PKB, gdy gospodarka ponownie otworzyła się na krukowicę. Wzrosły inwestycje surowcowe i poprawiły się warunki handlu.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.