EUR/JPY trzyma się dość dobrze. Jednak ekonomiści z ING spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach para będzie spadać.

UTRZYMUJE SIĘ TENDENCJA SPADKOWA

„Naszym nastawieniem byłoby to, że EUR/JPY walczy o utrzymanie wybicia powyżej poziomu 145 w środowisku, w którym banki centralne aktywnie poszukują spowolnienia zagregowanego popytu”.

„Zazwyczaj Japończycy byli bardziej interwencjonistyczni niż strefa euro i na tej podstawie – biorąc pod uwagę nadchodzącą recesję w strefie euro – ryzyko EUR/JPY wygląda na przekrzywione w ciągu najbliższych sześciu miesięcy”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.