St. Louis Fed Pres. Mówi James Bullard i mówi:

Oczekuje się, że produkcja gospodarcza USA będzie nadal rosnąć do 2022 r.
Dochód krajowy brutto, który mierzy gospodarkę USA, pokazuje, że rośnie
Miara GDI jest w konflikcie z PKB, ale jest bardziej spójna z obserwowanymi silnymi rynkami pracy
Powtarza, że ​​wysoka inflacja podważa wiarygodność Fed
Powtarza, że ​​prognozy Fed pomagają amerykańskiemu bankowi centralnemu w szybszym poruszaniu się w celu opanowania inflacji
Bullard był jednym z bardziej jastrzębich prezesów Fed, ale ostatnio złagodził nieco swoją jastrzębią retorykę, głównie dlatego, że inni członkowie Fed zbliżyli się do jego oceny, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka. Mimo to pozostaje zaniepokojony inflacja, i prawdopodobnie nadal widzi wzrost Fed do 3% do końca roku. Jego komentarz na temat GDI sugeruje, że konsumenci wciąż mają amunicję, aby utrzymać dodatni wzrost, pomimo tego, co może być techniczną recesją i spadkiem PKB o 2 kwartały.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.