Jest mało prawdopodobne, aby Fed obniżył stopy w tym roku, ale może to zrobić w 202 , jeśli inflacja zacznie spadać Podwyżka o 25 punktów bazowych pozwala Fed zarządzać ryzykiem Fed musi podnieść stopy procentowe do co najmniej 5% i pozostać na tym poziomie przez jakiś czas . . minie kilka lat, zanim inflacja powróci do 2% Stopa bezrobocia w USA wzrośnie do ,5%, zanim spadnie Oczekiwany wzrost bezrobocia nie oznacza recesji Szalone słowa Harkera, ale kilka mocniejszych liczb może zmienić jego melodię. Jest to jak dotąd najbardziej wyraźne odrzucenie raportu o zatrudnieniu.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.