Wcześniej było 66,7
Skorygowany sezonowo indeks 62,2 vs 72,0 przed
Jest to wskaźnik niskiego poziomu, wysoce niestabilny i nie poruszający rynku, ale w tej chwili skupiamy się na próbie oceny, jak szybko produkcja spowolni.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.