RZĄD WIELKIEJ BRYTANII POZOSTAJE POD PRESJĄ ZAOSTRZENIA POLITYKI FISKALNEJ
„Jeśli rząd nie zdoła szybko w pełni przywrócić zaufania inwestorów, prawdopodobieństwo kolejnej gwałtownej wyprzedaży funta wzrośnie”.

Kalkulator walutowy

„Funt utrzymywał się stosunkowo dobrze na początku tego tygodnia, podczas gdy rentowności brytyjskich obligacji wzrosły, ale jest mało prawdopodobne, aby potrwało to długo”.

„Następne dwa ważne poziomy do obejrzenia to kabel na poziomie 1,1000 i EUR/GBP na poziomie 0,8800”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.