W minionym tygodniu na rynkach finansowych miało miejsce wiele niespodziewanych wydarzeń, co wywołało wiele niepewności wśród inwestorów. W związku z tym, dziś skupimy się na analizie zmienności kursu Binance Coin (BNB) w porównaniu do innych walut i krypto walut.

BNB to kryptowaluta stworzona przez Binance – jedną z największych giełd krypto walut na świecie. W ostatnim czasie kurs BNB był bardzo zmieny, co wynikało z różnych czynników, takich jak wzrost popularności giełdy Binance oraz rosnące zainteresowanie kryptowalutami przez inwestorów indywidualnych.

W minionym tygodniu kurs BNB również był pod wpływem tych czynników, jednak zauważono również nieco większą zmienność. W poniedziałek, 24 kwietnia, kurs BNB wzrósł o 7% w ciągu zaledwie kilku godzin, osiągając poziom 620 dolarów. Jednak już następnego dnia, 25 kwietnia, kurs spadł o 10%, osiągając poziom 555 dolarów.

W ciągu kolejnych dni kurs BNB oscylował wokół poziomu 550 dolarów, z niewielkimi fluktuacjami w obie strony. Warto zauważyć, że w tym samym czasie kurs innych krypto walut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, był relatywnie stabilny.

Przyczyny zmienności kursu BNB mogą być różne, od spekulacji inwestorów po zmiany w zarządzaniu giełdą Binance. Jednak niezależnie od przyczyn, inwestorzy muszą uważać na zmienność kursu BNB i podejmować ostrożne decyzje inwestycyjne.

Podsumowując, miniony tydzień był pełen niespodzianek na rynkach finansowych, a kurs Binance Coin był jednym z aktywniejszych i bardziej zmiennościowych aktywów w tym czasie. Dlatego, inwestorzy muszą pozostawać czujni i śledzić sytuację na rynkach, aby podejmować mądre decyzje inwestycyjne.

Co to jest rynek krypto – jak działa?

Rynek krypto to globalna sieć komputerowa, która umożliwia handel kryptowalutami. Kryptowaluty są cyfrowymi środkami płatniczymi, które nie są kontrolowane przez rządy ani banki centralne, a ich wartość opiera się na zaufaniu i popycie na rynku.

Handel kryptowalutami odbywa się na specjalnych platformach handlowych, zwanych giełdami kryptowalut. Na giełdach kryptowalut można kupować, sprzedawać i wymieniać różne rodzaje kryptowalut, takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin czy Ripple.

Aby zacząć handlować kryptowalutami, potrzebujemy portfela kryptowalut, czyli specjalnego oprogramowania, które pozwala nam przechowywać i zarządzać naszymi kryptowalutami. Na giełdach kryptowalut możemy założyć konto, zdeponować środki i rozpocząć handel kryptowalutami.

Kurs kryptowalut zależy od popytu i podaży na rynku. Im większe zainteresowanie inwestorów, tym cena kryptowalut rośnie, a gdy popyt spada, to również i ceny kryptowalut obniżają się. Kursy kryptowalut podlegają również zmienności, co oznacza, że ich wartość może bardzo szybko wzrosnąć lub spaść w zależności od zmieniających się czynników rynkowych.

Warto zauważyć, że rynek krypto nie jest regulowany przez rządy ani banki centralne, co oznacza, że nie ma takiej samej ochrony prawnej jak na tradycyjnych rynkach finansowych. Inwestycje w kryptowaluty są zwykle uważane za bardziej ryzykowne niż tradycyjne inwestycje, a inwestorzy muszą podejmować ostrożne decyzje inwestycyjne i zawsze kontrolować swoje portfele kryptowalut.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku krypotwalutowym?


Analiza techniczna na rynku kryptowalutowym wykorzystuje szereg narzędzi i wskaźników, które pozwalają na badanie ruchów cenowych i trendów na rynku. Oto kilka z najważniejszych narzędzi i wskaźników stosowanych w analizie technicznej na rynku kryptowalutowym:

 1. Wykresy cenowe – wykresy są podstawowym narzędziem analizy technicznej, pozwalają na badanie ruchów cenowych i trendów na rynku.
 2. Średnie kroczące – średnie kroczące to narzędzie służące do wyznaczania średniej wartości ceny kryptowaluty na przestrzeni określonego okresu czasu. Mogą pomóc w ustaleniu kierunku trendu na rynku.
 3. Wskaźnik siły względnej (RSI) – RSI to wskaźnik mierzący siłę trendu i napięcie między kupującymi i sprzedającymi. Pomaga to w określeniu momentów, w których rynek jest nadkupiony lub nadzwyczaj sprzedany.
 4. Wskaźnik MACD – Wskaźnik MACD to wskaźnik momentum, który pomaga w identyfikacji trendów i momentów, w których rynek zmienia kierunek.
 5. Poziomy wsparcia i oporu – Poziomy wsparcia i oporu to określone poziomy cenowe, w których można oczekiwać, że rynek napotka na przeszkodę w dalszym ruchu. Mogą one służyć jako punkty wejścia i wyjścia z pozycji.
 6. Formacje świecowe – Formacje świecowe to wzory powtarzające się na wykresie, które mogą pomóc w identyfikacji zmiany trendu i momentów, w których rynek może rozpocząć ruch w określonym kierunku.
 7. Wskaźniki ilościowe – Wskaźniki ilościowe, takie jak wolumen i open interest, pomagają w określeniu, jak wiele kryptowalut jest kupowanych i sprzedawanych oraz w identyfikacji potencjalnych zmian trendu.

To tylko kilka przykładów narzędzi i wskaźników stosowanych w analizie technicznej na rynku kryptowalutowym. Każdy inwestor powinien dobrać narzędzia i wskaźniki odpowiednie dla swojego stylu inwestycyjnego i strategii handlowej.

Analiza zmienności kursu BNB z ostatnich 2 lat


W ciągu ostatnich dwóch lat kurs Binance Coin (BNB) doświadczył znacznych zmian. W styczniu 2021 roku BNB kosztował około 40 dolarów, a jego wartość rosła stopniowo przez kolejne miesiące.

W kwietniu 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost wartości BNB, który osiągnął szczyt na poziomie 686,44 dolarów 12 maja 2021 roku. To był ponad 1700% wzrost w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Jednak po tym szczytowym punkcie wartość BNB zaczęła spadać i przez większą część 2021 roku oscylowała w okolicach 300 dolarów. W grudniu 2021 roku kurs BNB ponownie wzrósł i osiągnął szczyt na poziomie 689,70 dolarów 10 grudnia 2021 roku.

W pierwszych miesiącach 2022 roku wartość BNB była stosunkowo stabilna, oscylując w okolicach 500 dolarów. Jednak w marcu 2022 roku kurs BNB zaczął gwałtownie spadać i osiągnął najniższy poziom w ciągu dwóch lat, na poziomie 126,31 dolarów 10 marca 2022 roku.

Od tego momentu wartość BNB zaczęła się powoli odbijać i w chwili obecnej (kwiecień 2023) wynosi około 400 dolarów. W ciągu ostatnich dwóch lat kurs BNB doświadczył znacznej zmienności, co może przyciągać uwagę inwestorów zainteresowanych handlem na rynku kryptowalut. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, inwestycje w BNB wiążą się z ryzykiem.

Analiza zmienności kursu BNB a zmienność hrywny ukraińskiej

Porównanie zmienności kursu BNB i hrywny ukraińskiej jest interesujące, ponieważ są to dwie zupełnie różne waluty, ale ich wartości również podlegają fluktuacjom na rynkach finansowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat kurs Binance Coin (BNB) doświadczył znacznych zmian, jak opisałem w mojej poprzedniej odpowiedzi. Z drugiej strony, kurs hrywny ukraińskiej był stosunkowo stabilny w tym samym okresie, z drobnymi fluktuacjami.

W marcu 2021 roku wartość jednego dolarowa wynosiła około 27 hrywien ukraińskich, a w kwietniu 2021 roku osiągnęła szczyt na poziomie 28,7 hrywien ukraińskich za dolara. W ciągu reszty 2021 roku i w pierwszych miesiącach 2022 roku kurs hrywny ukraińskiej był stosunkowo stabilny, oscylując w okolicach 27-28 hrywien za dolara.

W marcu 2022 roku kurs hrywny ukraińskiej zaczął się powoli zwiększać i w chwili obecnej wynosi około 26 hrywien za dolara.

Podsumowując, w ciągu ostatnich dwóch lat kurs BNB doświadczył znacznych fluktuacji, podczas gdy kurs hrywny ukraińskiej był stosunkowo stabilny z drobnymi fluktuacjami. To pokazuje, że różne waluty mogą różnić się pod względem swojej zmienności, co jest ważne dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs BNB w roku 2021?

W ciągu roku 2021 kurs Binance Coin (BNB) doświadczył znacznych zmian, które były wynikiem różnych wydarzeń na rynku kryptowalut. Oto kilka z tych wydarzeń:

 1. Wzrost popularności Binance Smart Chain – Binance Smart Chain to blockchain utworzony przez Binance, który umożliwia wykorzystanie aplikacji DeFi i NFT na platformie Binance. W ciągu roku 2021 Binance Smart Chain zyskał na popularności, co przyczyniło się do zwiększonego zainteresowania BNB.
 2. Wprowadzenie tokena Binance Coin na Coinbase – W kwietniu 2021 roku Coinbase, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, wprowadziła handel BNB. To przyczyniło się do zwiększonej widoczności BNB i zainteresowania inwestorów.
 3. Wprowadzenie programu spalania BNB – Binance wprowadził program spalania BNB, w którym co kwartał spala część posiadanych przez siebie BNB. Program ten miał na celu zmniejszenie podaży BNB na rynku, co z kolei miało wpłynąć na wzrost jego wartości.
 4. Rosnące zainteresowanie inwestorów kryptowalutami – W 2021 roku zainteresowanie inwestorów kryptowalutami zwiększyło się, co przyczyniło się do wzrostu wartości wielu kryptowalut, w tym BNB.
 5. Wprowadzenie przepisów regulujących rynki kryptowalut – W 2021 roku wiele krajów wprowadziło przepisy regulujące rynki kryptowalut, co wpłynęło na ich wartości. W niektórych przypadkach przepisy te wprowadzały ograniczenia w handlu kryptowalutami, co mogło mieć negatywny wpływ na wartość BNB.

Podsumowując, wiele różnych wydarzeń wpłynęło na wartość BNB w roku 2021. Wiele z tych wydarzeń było pozytywne dla BNB, przyczyniając się do wzrostu jego wartości, ale niektóre z nich były negatywne. Warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i podlega zmianom, co może mieć wpływ na wartość BNB i innych kryptowalut.

Prognozy dla kursu BNB. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań BNB w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych notowań BNB jest trudne, ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i podlega zmianom, które mogą mieć wpływ na wartość BNB. Jednakże, można przeanalizować kilka czynników, które mogą wpłynąć na przyszłe notowania BNB. Oto kilka możliwych scenariuszy dla notowań Binance Coin:

 1. Wzrost popularności Binance Smart Chain – Binance Smart Chain zyskuje na popularności wraz z rosnącym zainteresowaniem DeFi i NFT. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać, to może to prowadzić do wzrostu popytu na BNB.
 2. Poprawa efektywności energetycznej Binance Smart Chain – Obecnie Binance Smart Chain używa większej ilości energii niż Ethereum, co może mieć wpływ na jego atrakcyjność wobec inwestorów. Jeśli Binance poprawi efektywność energetyczną Binance Smart Chain, to może to przyczynić się do wzrostu zainteresowania BNB.
 3. Regulacje rządowe – Wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów regulujących rynki kryptowalut może wpłynąć na wartość BNB. Jeśli przepisy te ograniczą handel kryptowalutami, to może to mieć negatywny wpływ na wartość BNB.
 4. Konkurencja – Binance jest jednym z wielu graczy na rynku kryptowalut. Konkurencja ze strony innych projektów kryptowalutowych może wpłynąć na wartość BNB. Jeśli Binance utraci swoją konkurencyjność, to może to przyczynić się do spadku wartości BNB.
 5. Wprowadzenie nowych funkcjonalności – Binance może wprowadzić nowe funkcjonalności, takie jak kolejne programy spalania BNB lub rozwój Binance Smart Chain. Jeśli te funkcjonalności będą dobrze przyjęte przez rynek, to może to przyczynić się do wzrostu wartości BNB.

Podsumowując, przyszłe notowania BNB zależą od wielu czynników, w tym od rozwijającej się popularności Binance Smart Chain, przepisów regulujących rynki kryptowalut oraz konkurencji na rynku kryptowalut. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na wartość BNB w przyszłości.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.