W poniedziałek euro osłabiło się o 80 punktów. Dolny cień świecy dziennej znalazł się blisko docelowego poziomu 0,9520. Spodziewamy się kolejnego ataku na to wsparcie, ale najpierw cena musi się skorygować. Obecnie cena zatrzymała się na 0,9625.


W przypadku korekty możliwe są dwa scenariusze: osiągnięcie 0,9695, następnie spadek do 0,9520, przebicie się przez nią i odwrócenie spadku z obecnego poziomu, czyli 0,9625. Linia sygnałowa Oscylatora Marlin rośnie, wskazując, że cena utrzyma się na pewnym poziomie (0,9625) (chyba że nastąpi dalszy wzrost).


Wykres H
pokazuje, że wczoraj został osiągnięty poziom oporu 0,9695, fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo spadku z obecnych poziomów, ale jeśli korekta będzie kontynuowana i nastąpi konsolidacja, to cena może ponownie uderzyć w górny opór. Oscylator Marlin rośnie, a także pomaga w cenie.

  • Przedstawiona analiza rynku ma charakter informacyjny i nie stanowi przewodnika biznesowego.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.