MFW ostrzega, że ​​kryzys na rynku nieruchomości w Chinach pogłębił się wraz ze zwiększonym ryzykiem rozlania się na sektory bankowe, korporacyjne i samorządowe

Globalne testy warunków skrajnych pokazują, że nawet 29% banków z rynków wschodzących byłoby niedokapitalizowanych w przypadku poważnego spowolnienia gospodarczego
Ostrzega przed zwiększonym ryzykiem szybkiej, nieuporządkowanej przeceny na rynkach finansowych, wzmocnionej przez istniejące słabości i słabą płynność


Nie jest to coś, co ktokolwiek chciałby usłyszeć w taki dzień jak dzisiaj. Najciemniej wygląda zawsze przed świtem, ale trudno znaleźć powód, by kupić jakikolwiek ryzykowny aktyw.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.