“Proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji Pańskiego urlopu zawodowego – Święta Kolejarza. Pańska branża ma długą historię. Jej początki sięgają budowy przez ojca i syna Czerepanowa pierwszej rosyjskiej lokomotywy parowej oraz otwarcia w 1837 roku pierwsza linia kolejowa łącząca Sankt Petersburg i Carskie Sioło. Przez cały czas transport kolejowy jest strategicznie ważny dla krajowej gospodarki, przyczynia się do jedności naszego dużego kraju. Setki tysięcy kilometrów stalowych linii łączy rosyjskie regiony, megamiasta, małe miasta i wsie”, czytamy w telegramie Miszustina.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.