Firmy technologiczne są zazwyczaj klasyfikowane jako firmy rozwijające się, więc ich akcje są najbardziej wrażliwe na zmiany stóp rynkowych lub związanych z nimi oczekiwań. Dlatego najpierw doprowadzili do spadku na amerykańskim rynku akcji, a następnie papiery Apple, Amazon i Tesla stały się lokomotywą korygującego wzrostu.

RYS.1

   Wykres Nasdaq 100 (biały, po prawej stronie) i rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych (niebieski, po lewej stronie) w odstępach 1-dniowych. Źródło: Bloomberg

W połowie czerwca amerykański indeks giełdowy Nasdaq 100 osiągnął wieloletnie minima na obszarze 11.000, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rządowych osiągnęła wieloletnie maksima wynoszące około 3,5%. Od tego czasu Nasdaq 100 zyskał prawie 20%, podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około 1% przy rosnącym ryzyku recesji.

Firmy technologiczne są zazwyczaj klasyfikowane jako firmy rozwijające się, więc ich akcje są najbardziej wrażliwe na zmiany stóp rynkowych lub związanych z nimi oczekiwań. Dlatego najpierw doprowadzili do spadku na amerykańskim rynku akcji, a następnie papiery Apple, Amazon i Tesla stały się lokomotywą korygującego wzrostu.

Dalsza dynamika akcji spółek technologicznych będzie zależała od oczekiwań co do dalszych działań Fedu, który na razie jest bardzo zdeterminowany. Poza tym spółki te dobrze radziły sobie w drugim kwartale, co jest kolejnym bardzo pozytywnym czynnikiem, obok spadku rentowności skarbowych papierów wartościowych. W międzyczasie Nasdaq 100 osiągnął szczyt kanału spadkowego, w którym znajduje się od początku roku.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.