W tym miesiącu inflacja w państwie uprzemysłowionym Niemiec wzrosła o 0,3% w stosunku do lipca. To w dalszym ciągu potwierdza zwiększoną presję cenową, a roczny odczyt pasuje do szacunków wyższego druku później, jeśli chodzi o raport krajowy. Zobaczymy, co mają do zaoferowania inne odczyty stanu, zanim uzyskamy lepszy obraz.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.