Obraz znacznie się pogarsza w akcjach, na czele z akcjami technologicznymi.

Obecnie panuje bessy i sprzedaż zaczyna być brzydka, ponieważ ostatnie wsparcie ustępuje.

Nastrój poprawił się wcześniej, ale obligacje zaczęły się wyprzedawać i przekształciło się to w szybki przypadek „sprzedaj wszystko”.

Zaczynasz się zastanawiać, czy wchodzimy w fazę kapitulacji, w której Nasdaq spada do poziomu 9500 sprzed pandemii w 2020 r., jeśli nie niżej.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.