W ostatnim czasie rynek kryptowalut, a w szczególności Bitcoin, przyciągnął uwagę inwestorów z całego świata. Ceny Bitcoina i innych kryptowalut w ciągu kilku ostatnich lat zanotowały niesamowity wzrost, co z jednej strony przyciągnęło nowych inwestorów, ale z drugiej strony spowodowało zwiększenie zmienności notowań. W nadchodzącym dniu 15 maja odbędzie się wiele ważnych publikacji makroekonomicznych, które mogą wpłynąć na notowania Bitcoina. W tym artykule postaramy się przeanalizować możliwe scenariusze dla kursu Bitcoina w najbliższych tygodniach, aby pomóc inwestorom przygotować się do poniedziałkowej sesji i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Jak działa rynek kryptowalutowy?

Rynek kryptowalutowy to miejsce, gdzie handluje się różnymi cyfrowymi walutami, takimi jak Bitcoin, Ethereum, Ripple czy Litecoin. Funkcjonuje on podobnie jak tradycyjny rynek walutowy, ale z kilkoma różnicami.

Po pierwsze, kryptowaluty nie są emitowane przez banki centralne lub instytucje finansowe, ale są tworzone przez procesy informatyczne zwane kopaniem (miningiem). Proces ten polega na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych, za co kopacze otrzymują nagrody w postaci nowych jednostek danej kryptowaluty.

Po drugie, rynek kryptowalutowy działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerw na weekendy czy święta. To oznacza, że inwestorzy z całego świata mogą handlować nimi w dowolnym czasie, co wpływa na ich płynność.

Kryptowaluty handluje się na specjalnych giełdach kryptowalutowych, gdzie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać cyfrowe waluty za pomocą tradycyjnych walut, takich jak dolar czy euro. Ceny kryptowalut są ustalane przez popyt i podaż na rynku, co oznacza, że ich kursy mogą bardzo szybko się zmieniać.

Ważnym aspektem rynku kryptowalutowego jest także zabezpieczenie transakcji za pomocą technologii blockchain, która zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość wszystkich transakcji. Wszystkie transakcje są rejestrowane na zdecentralizowanej sieci komputerowej, co uniemożliwia fałszerstwa i oszustwa.

Podsumowując, rynek kryptowalutowy to stosunkowo nowy rynek, który działa na zasadach cyfrowych walut, dostępny dla inwestorów z całego świata i podlegający ciągłym zmianom.

Wykres kursu bitcoina

Aktualny wykres bitcoina

Jakie są koszty związane z handlem walutami?


Koszty związane z handlem walutami są zróżnicowane i zależą od sposobu, w jaki dokonuje się transakcji. Poniżej przedstawiam koszty związane z handlem walutami na rynku forex:

 1. Spread: Jest to różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty. Jest to główny koszt związany z handlem na rynku forex. Brokerzy pobierają spread, aby zarobić na transakcjach. Im niższy spread, tym mniejszy koszt transakcji.
 2. Prowizje: Niektórzy brokerzy pobierają prowizje za dokonywanie transakcji. Prowizje mogą być pobierane w zależności od wielkości transakcji lub jako stała opłata za wykonanie transakcji.
 3. Swap: Jest to koszt związany z przetrzymywaniem pozycji otwartej przez dłuższy okres czasu. Swap może być ujemny lub dodatni, w zależności od stopnia zmienności rynku.
 4. Koszty związane z wypłatą i wpłatą środków: Niektórzy brokerzy pobierają opłaty za wypłatę i wpłatę środków. Opłaty mogą być pobierane w zależności od metody płatności lub kwoty wypłaty lub wpłaty.
 5. Inne koszty: Mogą istnieć również inne koszty, takie jak opłaty za prowadzenie konta, narzuty na ceny, opłaty za analitykę rynku, itp.

Koszty związane z handlem walutami mogą mieć wpływ na wyniki handlowe, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie opłaty pobiera broker i jak wpływają one na wyniki handlowe.

Analiza zmienności kursu Bitcoina w pierwszym kwartale w latach ubiegłych


W pierwszym kwartale w latach ubiegłych kurs Bitcoina wykazywał różne zachowania i zmienności. Poniżej przedstawiam krótką analizę notowań w tym okresie w latach 2018-2022:

 • 2018: W pierwszym kwartale Bitcoin był na fali spadkowej. Po osiągnięciu szczytu na początku stycznia (ok. 20 000 USD) kurs zaczął spadać, osiągając minimum na poziomie 6 000 USD w połowie lutego. Następnie nastąpiło delikatne odbicie, jednakże marzec przyniósł kolejny spadek notowań.
 • 2019: W pierwszym kwartale Bitcoin zanotował wzrost o około 10%. Kurs zaczął rosnąć w drugiej połowie stycznia, osiągając maksimum na poziomie 4 000 USD w lutym. Następnie notowania oscylowały wokół tej wartości do końca marca.
 • 2020: W pierwszych dwóch miesiącach Bitcoin utrzymywał się w okolicach 9 000-10 000 USD. W połowie marca nastąpił gwałtowny spadek notowań z powodu pandemii COVID-19, który doprowadził do osiągnięcia minimum na poziomie 4 000 USD. Następnie nastąpiło odbicie notowań, jednakże kurs pozostawał nisko w stosunku do początku roku.
 • 2021: W pierwszym kwartale Bitcoin zanotował wyraźny wzrost, osiągając nowe rekordy na poziomie powyżej 60 000 USD. Kurs zaczął rosnąć na początku stycznia, osiągając maksimum na poziomie 64 000 USD w połowie kwietnia. Następnie notowania spadły do poziomu około 50 000 USD.
 • 2022: W pierwszym kwartale Bitcoin zanotował wyraźny wzrost, podobnie jak w 2021 roku. Kurs zaczął rosnąć na początku stycznia, osiągając maksimum na poziomie 67 000 USD na początku marca. Następnie notowania spadły, ale utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie.

Warto zwrócić uwagę, że rynek kryptowalut jest bardzo zmieny i trudno dokładnie przewidzieć jak będą kształtowały się notowania Bitcoina w przyszłości.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność korony duńskiej

Kurs Bitcoina i kurs korony duńskiej to dwa zupełnie różne rynki, ale mogą być powiązane z powodu wpływu czynników globalnych, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza, a także zmienność innych aktywów finansowych.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że Bitcoin jest kryptowalutą, co oznacza, że podlega on innym czynnikom wpływającym na jego kurs niż tradycyjne waluty. Jego wartość zależy od popytu i podaży na rynku kryptowalut, a także od czynników zewnętrznych, takich jak regulacje rządowe, spekulacje rynkowe, akceptacja w handlu detalicznym i instytucjonalnym, a nawet wiadomości medialne.

Korona duńska, z drugiej strony, jest tradycyjną walutą narodową, która podlega wpływowi gospodarczemu kraju, w tym polityce monetarnej, poziomowi stóp procentowych, poziomowi inflacji, handlowi zagranicznemu i innym czynnikom.

Zmienność kursów tych dwóch aktywów może być powiązana ze sobą przez wpływ globalnych czynników rynkowych, takich jak wahania rynków akcji, zmienność innych walut i towarów, a także napięcia geopolityczne. Na przykład, wzrost napięcia geopolitycznego może prowadzić do wzrostu popytu na kryptowaluty jako aktywa ucieczkowe, a to może wpłynąć na wartość Bitcoina. Z drugiej strony, zmienność kursu korony duńskiej może być związana z wahaniem kursu innych skandynawskich walut lub związana z sytuacją w gospodarce duńskiej.

Ostatecznie, zmienność kursu Bitcoina a zmienność korony duńskiej mogą być skorelowane lub nie, w zależności od wpływu globalnych czynników rynkowych i specyfiki obu rynków.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2017?

Rok 2017 był przełomowy dla Bitcoina, który w tym czasie osiągnął swoje historyczne maksimum. W ciągu tego roku Bitcoin wzrósł z około 1000 dolarów za jednego bitcoina do ponad 19 000 dolarów w grudniu 2017 r. Kilka wydarzeń przyczyniło się do wzrostu popularności i wartości Bitcoina w tym czasie:

 1. Zwiększona akceptacja i zastosowanie Bitcoinów przez firmy i organizacje, takie jak Microsoft, Expedia czy PayPal.
 2. Zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych, a także instytucjonalnych, którzy zaczęli inwestować w Bitcoina jako nową klasę aktywów.
 3. Zwiększone zastosowanie technologii blockchain, która jest podstawą Bitcoina, w różnych branżach i sektorach gospodarki.
 4. Ogłoszenie przez Chiński Bank Ludowy zakazu handlu Bitcoinami, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania Bitcoina w innych częściach świata.
 5. Wprowadzenie w życie protokołu Segregated Witness (SegWit), który pomógł rozwiązać problemy z prędkością przetwarzania transakcji i poprawić skalowalność sieci Bitcoin.

Warto jednak zauważyć, że wraz z szybkim wzrostem wartości Bitcoina w 2017 r., pojawiły się również obawy o spekulacje na rynku kryptowalut i ryzyko utraty wartości. Ostatecznie w 2018 r. cena Bitcoina gwałtownie spadła, osiągając wartość około 3 000 dolarów za jednego bitcoina.

Przewidywania zmienności kursu Bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla Bitcoina?

Należy pamiętać, że rynek kryptowalut, w tym Bitcoin, jest bardzo dynamiczny i trudny do przewidzenia. Wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursu w krótkim czasie, w tym wydarzenia makroekonomiczne, informacje medialne, zmiany regulacyjne i wiele innych.

Jednym z możliwych scenariuszy dla Bitcoina jest jego dalsza stabilizacja w krótkim okresie, na poziomie bliskim obecnemu kursowi. Jednakże, zawsze istnieje ryzyko, że zmiany regulacyjne lub problemy techniczne wpłyną na kurs Bitcoina i spowodują jego gwałtowną zmienność.

Innym scenariuszem jest wzrost wartości Bitcoina, ze względu na rosnącą popularność kryptowalut wśród inwestorów oraz zmniejszanie się podaży nowych tokenów wraz z redukcją nagród dla górników.

Jednakże, należy pamiętać, że handel kryptowalutami jest związany z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a przewidywanie zmian kursów jest trudne i niepewne. Dlatego zawsze warto dokładnie analizować rynek i podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.