Nie ma nic ważnego, na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wygaśnięcia dzisiaj, a nawet w nadchodzących dniach rozmiary nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, ale będziemy brać rzeczy dzień po dniu, zanim naprawdę coś wykluczymy.

Ale jeśli chodzi o dzisiejsze nastroje handlowe, nastroje ryzyka i technicy będą nadal rozmawiać z dolarem siedzącym w dobrym miejscu po ubiegłotygodniowym zwyżce.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.