Trwa to najdłużej, a ostatnie rozmowy wskazują, że porozumienie jest „bliskie” ponownie, a raporty sugerują, że Iran zrezygnował z żądań związanych z wycofaniem z giełdy kilku firm powiązanych z IRGC – kluczowego punktu spornego w poprzednich dyskusjach. Ale z powyższego komunikatu okaże się, czy rzeczywiście widzimy prawdziwy postęp. Albo jeśli to tylko kolejna przejażdżka rodeo.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.