Włochy PKB Wstępne – Q/Q: 0,5% (prognoza 0%, poprzednie 1,1%) YT: 2,6% (poprzednie ,7%) Zaskoczony Włochami i kolejny gwóźdź do trumny wczesnych obrotów EBC Reuters Komentarz : PKB Włoch przekroczył oczekiwania w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Patrząc w przyszłość, perspektywy zostały jednak przyćmione przez wysoką inflację energetyczną, zaostrzoną przez wojnę na Ukrainie, która nadszarpnęła zaufanie przedsiębiorców i konsumentów, ograniczyła inwestycje i osłabiła krajową siłę nabywczą. Rzym oficjalnie prognozuje całoroczny wzrost o 3,3% w tym roku, gwałtownie spowalniając do zaledwie 0,6% w 2023 r. Po niespodziewanym wzroście w trzecim kwartale prognoza na 2022 r. prawdopodobnie zostanie przekroczona.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.