Niedźwiedzi widok

  • Sprzedaj parę AUD/USD i ustaw take-profit na 0,6850.
  • Dodaj stop-loss na 0,7025.
  • Oś czasu: 1 dzień.

Byczy widok

  • Ustaw buy-stop na 0,7000, a take-profit na 0,7100.
  • Dodaj stop-loss na 0,6900.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.