• Przed -57,2

Nastroje szwajcarskich inwestorów nieznacznie wzrastają w ciągu miesiąca, ale pozostają głęboko pesymistyczne. Niektóre uwagi wskazane przez CFA:

„Po raz pierwszy od lipca 2020 r. więcej analityków spodziewa się, że stopa inflacji spadnie niż wzrośnie..

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.