Według ekonomistów z Wells Fargo koniec zacieśniania polityki pieniężnej powinien zatrzymać wzrost kursu dolara amerykańskiego na początku 2023 roku. Rzeczywiście, uważamy, że dolar amerykański osiągnął już szczyt w obecnym cyklu”. „Przewidujemy, że z biegiem czasu tendencja osłabienia USD będzie się nasilać. Początkowo pogorszenie to może być niewielkie w drugiej połowie 2023 r., kiedy gospodarka USA spada, podczas gdy inne gospodarki międzynarodowe stabilizują się. „Przewidujemy nieco większy spadek kursu dolara amerykańskiego w 202 r., gdy Fed zacznie obniżać stopy procentowe na początku przyszłego roku”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.