Jak zauważa gazeta, władze USA wyznaczyły pracownicę Departamentu Stanu Tinę Kaidanov na specjalnego przedstawiciela Guantanamo, zlecając jej zbadanie przypadków więźniów i zbadanie możliwości ich uwolnienia lub przeniesienia do zakładów poprawczych w innych krajach.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.