Jeśli kupujący mają przejąć większą kontrolę, powrót powyżej 100-godzinnej średniej kroczącej i 50% środkowego punktu tygodniowego zakresu obrotu na 1.20196 da kupującym większe zaufanie w kierunku wzrostu. Brak tego, a sprzedający nadal mają przewagę.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.