Czerwcowy ISM przemysł rozczarowywał nowymi zamówieniami i spadkiem zatrudnienia, podczas gdy portfele zamówień rosły znacznie wolniej. Sugeruje to, że w drugiej połowie 2022 r. dane o produkcji ulegną osłabieniu. Przynajmniej wskaźniki inflacji ulegają poprawie, a czasy dostaw maleją, co rynek uważa za znak, że Fed może nie musieć działać tak agresywnie

Produkcja wykazuje oznaki zmiękczenia

Czerwcowy indeks ISM dla przemysłu spadł do 53,0 z 56,1 (konsensus 54,5), a nowe zamówienia zbliżają się do obszaru spadku 49,2 wobec 55,1 poprzednio – pamiętajmy, że 50 to poziom progu rentowności, przy czym wszystko powyżej wzrostu i wszystko poniżej sygnalizuje spadek.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.