• Słabsze niż szacowano dane gospodarcze Wielkiej Brytanii i nowy budżet Wielkiej Brytanii podsyciły obawy Wielkiej Brytanii przed recesją.
  • Przebicie poniżej 200-EMA oficjalnie przesunęło kurs GBP/JPY jako nastawiony na niedźwiedzie.

GBP/JPY spadł w piątek o ponad 450 pipsów, czyli 2,93%, w obliczu awersji do ryzyka, po tym jak PMI zgłoszone przez S&P Global pokazały, że UE i Wielka Brytania mogą znaleźć się w recesji. Ponadto wiadomość o nowym budżecie w Wielkiej Brytanii w wysokości 161 miliardów funtów, który ma stymulować wzrost, może wywrzeć presję na wzrost inflacji w Wielkiej Brytanii, grożąc pogorszeniem i tak już osłabionej gospodarki. W chwili pisania tego tekstu kurs GBP/JPY wynosi 155,48.

ANALIZA CEN GBP/JPY: PERSPEKTYWY TECHNICZNE

W piątek kurs GBP/JPY oficjalnie zmienił się w niedźwiedzią tendencję po gwałtownym spadku poniżej 200-dniowej EMA na poziomie 160,25, osiągając sześciomiesięczne minima na poziomie około 155,33. Ze względu na rozmiar załamania, wskaźnik siły względnej (RSI) przyspieszył w kierunku warunków wyprzedaży, z odczytami na poziomie 25,43, co sugeruje, że para może podlegać średniemu ruchowi powrotnemu.

Niemniej jednak, jeśli GBP/JPY spadnie poniżej wartości 155,00, nastąpi spadek w kierunku minimum z 8 marca na poziomie około 150,97. Zatem pierwszym wsparciem GBP/JPY będzie kwota 155,00. Po oczyszczeniu, następnym wsparciem będzie najniższy poziom z 24 stycznia na poziomie 152,90, przed znakiem 150,97.

Z drugiej strony, pierwszym oporem GBP/JPY byłby znak 156,00. Przebicie powyżej odsłoni dzienny niski opór 27 maja na poziomie 157,87, wyprzedzając znak 158,00.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.