Moskwa. 24 czerwca. INTERFAX.RU – Rachunki bankowe typu “C”, wprowadzone w Federacji Rosyjskiej dekretem prezydenckim z 5 marca “W sprawie tymczasowej procedury wypełniania zobowiązań wobec niektórych wierzycieli zagranicznych”, mogą być teraz otwierane nie tylko dla nierezydentów.

Rada Dyrektorów Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej zatwierdziła nowy system kont „C” zamiast tego, który obowiązuje od 18 marca 24 czerwca, poinformował w piątek regulator. Dokument wprowadza rachunki typu „C” dla rezydentów – osób fizycznych, prawnych i banków. Będzie on używany w jedynym przypadku: pieniądze zostaną tam zapisane od dłużników będących rezydentami, których prawa roszczenia zostały scedowane przez zagranicznych wierzycieli z nieprzyjaznych jurysdykcji.

Pieniądze mogą być pobierane z rachunku typu „C” otwartego dla rezydenta w celu opłacania podatków, ceł, opłat i innych obowiązkowych płatności, a także prowizji dla obsługującego go banku.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.