Pill BOE jest na przewodach, mówiąc:

chętnych do przyjęcia szybszego tempa dokręcania w razie potrzeby
uwaga będzie skupiona na oznakach utrzymującej się presji inflacyjnej.

Cena przesunęła się w dół do otwarcia w Ameryce Północnej, ale od tego czasu nastąpiła rotacja z powrotem w górę, która spowodowała powrót ceny powyżej 38,2% zniesienia tygodniowego zakresu handlowego na poziomie 1,18855.

Jeśli kupujący mają przejąć większą kontrolę, powrót powyżej 100-godzinnej średniej kroczącej i 50% środkowego punktu tygodniowego zakresu obrotu na 1.20196 da kupującym większe zaufanie w kierunku wzrostu. Brak tego, a sprzedający nadal mają przewagę.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.