W ciągu ostatnich miesięcy na rynkach finansowych widzimy dużą zmienność. Może to być efektem różnych wydarzeń, takich jak pandemia covid, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, kryzys surowcowy i wiele innych. Jednym z aktywów, które również doświadczyło znacznej zmienności, jest Ethereum – jedna z największych i najbardziej popularnych kryptowalut na świecie. W ciągu ostatniego tygodnia widzieliśmy kilka gwałtownych zmian w cenie ETH, co sugeruje, że rynek kryptowalut nadal jest bardzo niestabilny. W związku z tym, w artykule zostanie przeprowadzona analiza zmienności ceny Ethereum na przestrzeni lat. Zbadamy, jakie czynniki wpływały na zmienność tej kryptowaluty i jakie trendy można zauważyć w jej cenach. Ponadto, przeanalizujemy, jakie czynniki wpływały na zmienność ceny Ethereum w ciągu ostatnich miesięcy i jak inwestorzy powinni interpretować te zmiany. Będziemy korzystać z różnych narzędzi i wskaźników, takich jak wskaźnik względnej siły (RSI), średnie kroczące (MA) i inne, aby lepiej zrozumieć, jak zmienność ceny Ethereum wpłynęła na inwestorów. W końcu, przeanalizujemy perspektywy na przyszłość i czy można spodziewać się dalszej zmienności w przypadku Ethereum i innych kryptowalut.

Jak się tworzy pary kryptowalutowe?

Pary kryptowalutowe tworzą się poprzez połączenie dwóch różnych kryptowalut w celu utworzenia rynku handlowego, na którym inwestorzy mogą handlować jedną walutą za drugą. W większości przypadków pary kryptowalutowe są oparte na wartości jednej kryptowaluty wyrażonej w drugiej kryptowalucie lub w tradycyjnej walucie fiat (np. dolarze amerykańskim lub euro).

Przykładowo, para BTC/USD oznacza, że ​​jeden bitcoin jest wyceniany w dolarach amerykańskich. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać bitcoiny za dolary amerykańskie na rynku BTC/USD. Podobnie, para ETH/BTC oznacza, że ​​jeden ethereum jest wyceniany w bitcoinach, a inwestorzy mogą handlować ethereum za bitcoiny na rynku ETH/BTC.

Istnieje wiele różnych par kryptowalutowych, a ich liczba stale się zwiększa wraz z wprowadzaniem nowych kryptowalut na rynek. Inwestorzy zwykle szukają par, które oferują największą płynność, co oznacza, że ​​są łatwe do kupienia i sprzedaży po obu stronach transakcji, a także posiadają niskie koszty transakcyjne.

Wykres kursu ethereum

Aktualny wykres ethereum

Jakie są rodzaje ryzyka związane z handlem krytpowalutami?

Handel kryptowalutami, podobnie jak handel innymi aktywami, wiąże się z pewnymi rodzajami ryzyka. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych rodzajów ryzyka związanych z handlem kryptowalutami:

  1. Ryzyko rynkowe: Rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co oznacza, że ceny mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść w krótkim czasie. Zmienność ta może być spowodowana przez wiele czynników, takich jak zmiany w regulacjach rządowych, cyberataki, problemy techniczne i wiele innych.
  2. Ryzyko związane z bezpieczeństwem: Bezpieczeństwo kryptowalut jest kluczowe dla inwestorów, ponieważ cyberprzestępcy często próbują kraść kryptowaluty poprzez ataki na portfele cyfrowe i giełdy kryptowalut. W przypadku takich ataków inwestorzy mogą utracić swoje środki w kryptowalutach.
  3. Ryzyko regulacyjne: Regulacje dotyczące kryptowalut są wciąż w fazie rozwoju, a przepisy rządowe mogą mieć wpływ na ceny i dostępność kryptowalut na rynku. Niektóre rządy mogą na przykład wprowadzić zakazy handlu kryptowalutami lub utrudnić ich wymianę na tradycyjne waluty.
  4. Ryzyko płynności: Płynność rynku kryptowalut może się zmieniać, a niektóre pary kryptowalutowe mogą mieć niższe wolumeny handlowe, co oznacza, że kupno lub sprzedaż większej ilości kryptowalut może być trudne lub kosztowne.
  5. Ryzyko reputacyjne: Kryptowaluty są często kojarzone z działalnością przestępczą, co może prowadzić do negatywnego wpływu na ich reputację. Ponadto, zdarzają się przypadki oszustw lub innych nieprawidłowości, które mogą spowodować utratę zaufania inwestorów.

Wszystkie powyższe rodzaje ryzyka należy uwzględnić podczas handlu kryptowalutami. Inwestorzy powinni starannie analizować ryzyko związane z handlem kryptowalutami przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Analiza zmiennośći kursu ethereum w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Należy pamiętać, że kurs Ethereum w pierwszym kwartale każdego roku może być podatny na zmienność, ze względu na różne czynniki, takie jak trendy rynkowe, wydarzenia w branży kryptowalut oraz czynniki makroekonomiczne. Poniżej przedstawiam analizę zmienności kursu Ethereum w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych:

  • 2022 rok: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs Ethereum zaczął od wartości około 3 900 USD, a następnie wzrósł do poziomu 4 400 USD w połowie lutego. Jednak w marcu cena spadła do około 1 800 USD, co oznaczało spadek o ponad 50% w ciągu kilku tygodni. Ten gwałtowny spadek był wynikiem ogólnego zniżkowego trendu na rynku kryptowalut, spowodowanego m.in. wzrostem wykrytych przypadków COVID-19 na całym świecie, a także zapowiedzią podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych.
  • 2021 rok: W pierwszym kwartale 2021 roku cena Etheru zaczęła od około 730 USD, a następnie wzrosła do poziomu około 2 000 USD na początku lutego. Jednakże w drugiej połowie miesiąca cena zaczęła spadać, a następnie w marcu znacznie zwiększyła się zmienność, przyjmując wartości między 1 500 USD a 2 000 USD. Ten spadek ceny był spowodowany m.in. wzrostem rentowności obligacji na rynku, a także wzrostem liczby zarażonych COVID-19 na całym świecie.
  • 2020 rok: W pierwszym kwartale 2020 roku Ethereum zaczął od poziomu około 130 USD, a następnie wzrósł do poziomu 280 USD na początku lutego. Jednak w drugiej połowie miesiąca cena spadła, a następnie znacznie zmieniała się w marcu, osiągając wartości między 100 USD a 200 USD. Ten spadek był wynikiem pandemii COVID-19, która doprowadziła do zamknięcia gospodarek na całym świecie i spadku zaufania inwestorów do aktywów ryzykownych.
  • 2019 rok: W pierwszym kwartale 2019 roku Ethereum zaczął od wartości około 135 USD, a następnie wzrósł do poziomu 160 USD na początku lutego. W kolejnych tygodniach cena zmieniała się w granicach 100-160 USD.

Analiza zmienności ethereum a zmienność korony czeskiej

Porównywanie zmienności Ethereum do zmienności korony czeskiej jest raczej trudne, ponieważ są to zupełnie inne aktywa, z różnymi czynnikami wpływającymi na ich ceny. Ethereum to kryptowaluta, która działa w oparciu o technologię blockchain, natomiast korona czeska to tradycyjna waluta, emitowana przez Narodowy Bank Czech.

Jednakże, można przeprowadzić ogólną analizę zmienności Ethereum i korony czeskiej w okresach czasu, aby zobaczyć, czy istnieją jakieś podobieństwa lub różnice w ich wzajemnej zmienności. Przykładowo, można porównać zmienność obu aktywów w pierwszym kwartale każdego roku, aby zobaczyć, czy istnieją jakieś powtarzające się trendy.

W pierwszym kwartale 2022 roku cena Ethereum zaczęła od wartości około 3 900 USD, a następnie spadła do około 1 800 USD w marcu, co oznaczało spadek o ponad 50% w ciągu kilku tygodni. W tym samym czasie kurs korony czeskiej do dolara amerykańskiego zmieniał się w zakresie 0,044-0,047 USD za koronę, co stanowiło wzrost o około 6% w stosunku do początkowej wartości.

W pierwszym kwartale 2021 roku cena Etheru wzrosła z około 730 USD do około 2 000 USD na początku lutego, a następnie spadła i zmieniała się w granicach 1 500-2 000 USD. W tym samym czasie kurs korony czeskiej do dolara amerykańskiego zmieniał się w zakresie 0,042-0,045 USD za koronę, co stanowiło spadek o około 3% w stosunku do początkowej wartości.

W pierwszym kwartale 2020 roku Ethereum zaczął od poziomu około 130 USD, a następnie spadł do poziomu między 100 a 200 USD w marcu. W tym samym czasie kurs korony czeskiej do dolara amerykańskiego zmieniał się w zakresie 0,041-0,044 USD za koronę, co stanowiło spadek o około 6% w stosunku do początkowej wartości.

W pierwszym kwartale 2019 roku Ethereum zaczął od wartości około 135 USD i zmieniał się w zakresie 100-160 USD. W tym samym czasie kurs korony czeskiej do dolara amerykańskiego zmieniał się w zakresie 0,042-0,045 USD za koronę, co stanowiło wzrost o około 3% w stosunku do początkowej wartości.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs ethereum w roku 2012?

Niestety, Ethereum nie było dostępne w 2012 roku, ponieważ zostało uruchomione dopiero w 2015 roku. W 2012 roku jedyną istotną kryptowalutą była Bitcoin, która zaczynała zyskiwać popularność, ale jej wartość była znacznie niższa niż obecnie. W 2012 roku cena Bitcoina oscylowała w zakresie 10-20 USD za jednego Bitcoina, co stanowiło zaledwie ułamek jego obecnej wartości. Dopiero w kolejnych latach, wraz ze wzrostem zainteresowania kryptowalutami i rozwijającymi się technologiami blockchain, pojawiły się inne kryptowaluty, w tym Ethereum, które z czasem zyskały na popularności i stały się ważnymi aktywami w świecie finansów cyfrowych.

Prognozy dla kursu ethereum. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań ethereum w przyszłości?

Prognozowanie kursu Ethereum, podobnie jak innych kryptowalut, jest trudne i niosą ze sobą pewne ryzyko. Zmienność rynku kryptowalut wynika z wielu czynników, w tym z technologii blockchain, regulacji rynkowych, trendów inwestycyjnych, poziomu akceptacji przez społeczność oraz ogólnych trendów rynkowych.

Jednym z potencjalnych scenariuszy dla kursu Ethereum może być jego dalszy wzrost. Według niektórych ekspertów, Ethereum może stać się kolejnym ważnym aktywem cyfrowym, który przyciągnie inwestorów instytucjonalnych. Dalszy rozwój technologii blockchain i coraz szersze zastosowanie Ethereum w projektach DeFi (Decentralized Finance) również mogą sprzyjać wzrostowi jego wartości.

Z drugiej strony, istnieją również potencjalne czynniki, które mogą wpłynąć na spadek kursu Ethereum. Możliwe jest na przykład, że przepisy regulacyjne na rynku kryptowalut będą coraz bardziej restrykcyjne, co może wpłynąć na obniżenie popytu na Ethereum. Innym czynnikiem może być wzrost konkurencji ze strony innych projektów blockchain, które mogą oferować innowacyjne rozwiązania i przyciągać inwestorów.

Podsumowując, prognozowanie kursu Ethereum jest trudne, a jego przyszłość zależy od wielu czynników. Warto jednak śledzić rozwój projektu Ethereum oraz zmiany na rynku kryptowalut, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.