W ostatnim czasie rynek kryptowalut doświadczył znacznej zmienności, co ma wpływ na cały światowy rynek finansowy. Warto zastanowić się, co wpłynęło na wzrost i spadek cen kryptowalut oraz jakie są prognozy dla ich notowań w przyszłości. W artykule skupimy się na analizie rynku kryptowalut, a także omówimy najważniejsze czynniki wpływające na kursy tych walut cyfrowych. Będziemy się zastanawiać, czy kryptowaluty są rzeczywiście przyszłością finansów, czy tylko chwilową modą. W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny zmienności na rynku kryptowalut oraz jakie mogą być prognozy dla notowań w najbliższej przyszłości.

Kto ustala wartość kryptowaluty?

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, takich jak dolary czy euro, wartość kryptowalut nie jest ustalana przez żadną centralną instytucję finansową czy rząd. W przypadku kryptowalut, cena ustalana jest przez rynek, a konkretnie przez popyt i podaż na danej kryptowalutę.

Zasadniczo, jeśli jest duże zainteresowanie daną kryptowalutą i na rynku jest niewiele jej dostępnych jednostek, to cena wzrasta, ponieważ inwestorzy chcą zainwestować w nią swoje środki. Z drugiej strony, gdy na rynku pojawia się duża ilość danej kryptowaluty, a popyt na nią jest niski, to jej cena spada. W ten sposób, cena kryptowalut jest kształtowana przez siły rynkowe, które zależą od działań inwestorów, ich oczekiwań co do przyszłych zmian i wydarzeń w branży kryptowalutowej, a także od ogólnej sytuacji na rynkach finansow

Wykres kursu bitcoina

Aktualny wykres bitcoina

Jakie są rodzaje wolumenów na rynku kryptowalutowym?

Wolumen na rynku kryptowalut to ilość danej kryptowaluty, która została sprzedana lub kupiona w określonym czasie. Istnieją trzy rodzaje wolumenów na rynku kryptowalutowym:

 1. Wolumen obrotu: oznacza ilość kryptowalut, która została sprzedana lub kupiona na rynku w określonym czasie. Wolumen obrotu jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pokazuje, jak aktywny jest rynek i jakie ilości kryptowalut są obecnie dostępne.
 2. Wolumen otwartych pozycji: oznacza ilość kryptowalut, która została zakupiona lub sprzedana, ale nie została jeszcze zamknięta. Wolumen otwartych pozycji jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pokazuje, ile inwestorów nadal posiada kryptowaluty i oczekuje na ich wzrost lub spadek ceny.
 3. Wolumen rynkowy: oznacza wartość rynkową danej kryptowaluty, która została sprzedana lub kupiona w określonym czasie. Wolumen rynkowy jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pokazuje, jak duży jest rynek danej kryptowaluty i jak wiele inwestorów na niej zarabia lub traci.

Wszystkie trzy rodzaje wolumenów są istotne dla inwestorów, ponieważ pozwalają na lepsze zrozumienie, jak działa rynek kryptowalut i jakie są trendy w branży. Wolumen może także wpłynąć na cenę danej kryptowaluty, ponieważ wysoki wolumen może oznaczać większe zainteresowanie inwestorów, co może prowadzić do wzrostu ceny, podczas gdy niski wolumen może oznaczać mniejsze zainteresowanie inwestorów, co może prowadzić do spadku ceny.

Analiza zmienności kursu bitcoina z ostatnich 5 lat

Bitcoin, jako największa i najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, jest bardzo dynamicznym aktywem, którego kurs może ulegać znaczącym wahaniom w krótkim czasie. Poniżej przedstawiam analizę zmienności kursu bitcoina z ostatnich 5 lat.

W kwietniu 2016 roku cena bitcoina wynosiła około 450 dolarów amerykańskich (USD). W ciągu następnych dwóch lat, cena ta stopniowo rosła i w grudniu 2017 roku osiągnęła swój historyczny szczyt wynoszący około 20 000 USD. Następnie, w ciągu kilku tygodni cena bitcoina spadła o ponad 50%.

W ciągu 2018 roku cena bitcoina dalej spadała i osiągnęła swoje minimum w grudniu 2018 roku, kiedy to kosztował on zaledwie 3 200 USD. W 2019 roku cena bitcoina oscylowała wokół 4 000 – 8 000 USD.

W 2020 roku cena bitcoina wzrosła ponownie i osiągnęła około 10 000 USD w maju tego roku. W następnych miesiącach cena bitcoina rosła dalej, a w grudniu 2020 roku przekroczyła poziom 20 000 USD.

W pierwszych miesiącach 2021 roku, cena bitcoina dalej rosła i osiągnęła swój nowy szczyt na poziomie ponad 60 000 USD w kwietniu 2021 roku. Następnie, cena bitcoina zaczęła spadać i w maju 2021 roku wynosiła już tylko około 35 000 USD.

Widoczna zmienność kursu bitcoina z ostatnich 5 lat wynika z wielu czynników, takich jak zmiany w regulacjach, duże inwestycje instytucjonalne, ogólne trendy na rynkach finansowych oraz rosnące zainteresowanie kryptowalutami. Jednakże, pomimo tej zmienności, bitcoin nadal pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych aktywów dla inwestorów, którzy poszukują nowych możliwości inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu bitcoina a zmienność polskiego złotego

Porównanie zmienności kursu bitcoina i polskiego złotego (PLN) jest interesującym zagadnieniem, ponieważ oba te aktywa mają różne czynniki wpływające na ich wartość. Poniżej przedstawiam krótką analizę zmienności kursu bitcoina i polskiego złotego z ostatnich 5 lat.

W ciągu ostatnich 5 lat, kurs bitcoina ulegał znaczącym wahaniom, jak opisałem wcześniej. W przeciwieństwie do tego, kurs polskiego złotego w stosunku do dolara amerykańskiego (USD), który jest jednym z głównych czynników wpływających na jego wartość, był stosunkowo stabilny. W latach 2016-2019, kurs PLN/USD utrzymywał się w przedziale 3,5 – 4,4 złotych za dolara. W 2020 roku, z powodu pandemii COVID-19, kurs złotego osłabił się, a w maju 2020 roku osiągnął poziom około 4,5 PLN/USD. Jednak w następnych miesiącach, kurs złotego stopniowo się poprawiał i w lutym 2021 roku wynosił około 3,7 PLN/USD.

Warto zauważyć, że zmienność kursu bitcoina jest zwykle wyższa niż zmienność kursu polskiego złotego. Oznacza to, że bitcoin jest bardziej podatny na nagłe zmiany wartości, które mogą wynikać z różnych czynników, takich jak globalne trendy rynkowe, inwestycje instytucjonalne lub regulacje rządu. Z drugiej strony, zmienność kursu polskiego złotego jest zwykle mniej złożona i bardziej związana z ogólnymi trendami na rynkach finansowych, gospodarczych i politycznych.

Podsumowując, choć zmienność kursu bitcoina jest znacznie wyższa niż zmienność kursu polskiego złotego, to jednak oba aktywa są nadal bardzo interesujące dla inwestorów, którzy szukają różnorodnych możliwości inwestycyjnych. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty, w tym w bitcoina, wiąże się z dużym ryzykiem, a inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zasięgnąć porady ekspertów, zanim podejmą decyzję o inwestowaniu w te aktywa.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs bitcoina w roku 2014?

Rok 2014 był bardzo ważnym rokiem dla bitcoina, a jego kurs uległ znacznym wahaniam z powodu wielu wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tego roku. Poniżej przedstawiam kilka z tych wydarzeń, które miały największy wpływ na kurs bitcoina w 2014 roku:

 1. Złamanie giełdy Mt.Gox: W lutym 2014 roku, jedna z największych giełd bitcoin, Mt.Gox, ogłosiła, że ​​utrzymuje straty wynoszące 850 000 bitcoinów, co stanowiło wówczas około 7% całkowitej liczby bitcoinów w obiegu. To wydarzenie wywołało ogromną panikę na rynku kryptowalut i spowodowało spadek wartości bitcoina.
 2. Zwiększone regulacje: W 2014 roku rządy wielu krajów wprowadzały nowe regulacje dotyczące kryptowalut. W niektórych krajach kryptowaluty były zakazane, w innych podlegały specjalnym przepisom prawno-podatkowym. Te regulacje zwiększyły niepewność na rynku kryptowalut i wpłynęły na spadek wartości bitcoina.
 3. Wejście PayPal na rynek bitcoin: W kwietniu 2014 roku PayPal ogłosił, że ​​wprowadza obsługę płatności w bitcoinach dla swoich użytkowników. To wydarzenie było pozytywnym sygnałem dla kryptowalut i przyczyniło się do wzrostu wartości bitcoina.
 4. Atak na sieć bitcoin: W sierpniu 2014 roku, grupa hakerów przeprowadziła atak na sieć bitcoin, który spowodował chwilowe zakłócenia w działaniu sieci. To wydarzenie wywołało niepewność na rynku i spowodowało spadek wartości bitcoina.

Podsumowując, rok 2014 był bardzo burzliwym rokiem dla bitcoina, a jego kurs uległ znacznym wahaniam z powodu wielu wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tego roku. Złamanie giełdy Mt.Gox i zwiększone regulacje były głównymi czynnikami wpływającymi na spadek wartości bitcoina, podczas gdy wejście PayPal na rynek bitcoin i atak na sieć bitcoin wpłynęły na jego wzrost.

Prognozy dla kursu bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań bitcoina w przyszłości?

Prognozowanie notowań bitcoina w przyszłości jest bardzo trudne, ponieważ jest to rynkowa nowość i wiele czynników może wpłynąć na jego wartość. Niemniej jednak, istnieją kilka możliwych scenariuszy, które można rozważyć:

 1. Kontynuacja wzrostu: Bitcoin może kontynuować wzrost, a jego cena może wzrosnąć znacznie wyżej niż obecnie. Jednym z czynników, który może wpłynąć na wzrost bitcoina, jest wzrost liczby ludzi i instytucji, które inwestują w tę kryptowalutę. Zwiększająca się akceptacja bitcoinów jako płatności również może przyczynić się do wzrostu jego wartości.
 2. Stabilizacja: Możliwe jest, że po okresie intensywnych wahań kursu, bitcoin osiągnie stabilną wartość i będzie zachowywał się bardziej jak tradycyjna waluta. Jednym z czynników, który może przyczynić się do stabilizacji, jest zwiększenie regulacji i nadzoru nad rynkiem kryptowalut przez rządy i organy regulacyjne.
 3. Spadek: W przyszłości bitcoin może stracić na wartości, jeśli pojawią się problemy z infrastrukturą kryptowalut, np. w przypadku awarii sieci lub ataków hakerskich. Ponadto, rządy mogą wprowadzić bardziej surowe przepisy regulacyjne, co może wpłynąć na spadek wartości bitcoina.
 4. Konkurencja: W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kryptowalut, które mogą stać się konkurencją dla bitcoina. Jeśli któreś z tych nowych kryptowalut uzyska znaczne poparcie i akceptację, może to wpłynąć na spadek wartości bitcoina.

Podsumowując, przyszłość notowań bitcoina jest trudna do przewidzenia. Wiele czynników może wpłynąć na jego wartość, a scenariusze mogą być różne – od kontynuacji wzrostu, przez stabilizację, aż po spadek wartości. Inwestycja w bitcoina zawsze wiąże się z ryzykiem, a każdy inwestor powinien dokładnie przeanalizować swoje decyzje inwestycyjne i pamiętać o potrzebie dywersyfikacji portfela.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.