„W dalszej części sesji indeks optymizmu ekonomicznego IBD/TIPP oraz indeks optymizmu biznesowego NFIB zostaną zaprezentowane w amerykańskiej liście ekonomicznej. O ile dane z USA nie wskazują na zaskakującą poprawę nastrojów biznesowych, inwestorzy prawdopodobnie będą trzymać się z daleka od aktywów wrażliwych na ryzyko w drugiej połowie dnia”.

„Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) na wykresie czterogodzinnym spadł aż do 20, a transakcje EUR/USD w pobliżu dolnej granicy kanału regresji zstępującej pochodzącej z końca czerwca. Oba te rozwiązania techniczne bardzo mocno wyprzedały tę parę w najbliższym czasie. W związku z tym sprzedający mogliby przejść na margines i poczekać na korektę techniczną, zanim dalej będą zwierać parę.

„Z drugiej strony, 1.0050 (poziom statyczny, środkowy punkt kanału zstępującego) wyrównuje się jako pierwsza przeszkoda przed 1.0075 (górny limit kanału zstępującego) i 1.0100 (poziom psychologiczny, 20-okresowy SMA).”

„W przypadku niepowodzenia 1,0000 (poziom psychologiczny), kolejne niedźwiedzie docelowe znajdują się na 0,9950 (poziom statyczny z listopada 2002 r.) i 0,9900 (poziom psychologiczny).”

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.