KURS EUR/CHF SPADNIE W KIERUNKU 0,93 W NADCHODZĄCYCH MIESIĄCACH – DANSKE BANK
Kurs EUR/CHF był dość niestabilny, ostatnio cofając się do 0,97. Niemniej jednak ekonomiści z Danske Bank spodziewają się, że para obniży się do 0,93 w nadchodzących miesiącach.

NARODOWY BANK SZWAJCARII PODNIESIE SIĘ O 75 PUNKTÓW BAZOWYCH W GRUDNIU
„Oczekujemy, że SNB podniesie się o 75 pb w grudniu, aby ograniczyć presję inflacyjną bazową, doprowadzając stopę do 1,25%. Ponieważ SNB szeroko podąża za EBC, postrzegamy względne stopy jako gorszy czynnik dla krzyża”.

„Nadal przewidujemy, że krzyż zejdzie w dół z powodu podstaw i zacieśnienia globalnego środowiska inwestycyjnego”.

„Nadal prognozujemy EUR/CHF na poziomie 0,93 za 12 miesięcy”.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.