Moskwa. 4 lipca. INTERFAX.RU – Europejski Bank Centralny planuje dostosować swój portfel obligacji korporacyjnych, dając pierwszeństwo emitentom o najniższym śladzie węglowym, donosi Bloomberg.

EBC ponownie zainwestuje „znaczną kwotę wpływów z wymienialnych papierów wartościowych w nadchodzących latach”, aby ukarać firmy o wysokim śladzie węglowym, powiedział regulator w opublikowanym oświadczeniu. Nowy plan obejmie reinwestycję w wysokości około 30 miliardów euro rocznie, co odpowiada około 10% portfela obligacji korporacyjnych EBC, powiedziała Isabelle Schnabel, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

„W porównaniu z innymi bankami centralnymi jest to znacząca kwota i ma znaczenie” – powiedział Schnabel.

„Dzięki tym decyzjom przekładamy nasze zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu na działania” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde – „W ramach naszego mandatu podejmujemy konkretne kroki w celu włączenia celów klimatycznych do polityki pieniężnej”.

Jednocześnie wielkość zakupów obligacji korporacyjnych „będzie nadal determinowana wyłącznie względami polityki pieniężnej, a także ich rolą w osiąganiu celu inflacyjnego EBC”, zauważa Bank Centralny.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.