W BlackRock nie ma jeszcze zbyt wielu szczegółów. Oświadczenie firmy:„Pomimo gwałtownego spowolnienia na rynku aktywów cyfrowych, nadal obserwujemy znaczne zainteresowanie niektórych klientów instytucjonalnych sposobem efektywnego i opłacalnego dostępu do tych aktywów przy użyciu naszych możliwości technologicznych i produktowych”

BlackRock jest największym na świecie zarządzającym aktywami, zarządzając aktywami o wartości około 9,5 biliona USD.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.