Indonezja.


„Całkowite inwestycje Indonezji wzrosły o 35,5% r/r do rekordowo wysokiego poziomu 302,2 bln IDR (20,2 mld USD) w II kw. 22, wspierane przez gwałtowny wzrost inwestycji zagranicznych”.

„Inwestycje poza Java Island stanowiły 52% wszystkich inwestycji w II kwartale 22, wykazując pozytywne ogólne trendy”.

„Od stycznia do czerwca realizacja inwestycji przyczyniła się o 48,7% do docelowego poziomu 1200 ton IDR na 2022 r.”

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.