• Inflacja jest niedopuszczalnie wysoka
  • Polityka fiskalna będzie musiała pozostać wspierająca

Jest jednym z nielicznych, którzy przynajmniej wspominają o polityce fiskalnej. Tak długo, jak EBC myśli, że wykonuje swoją pracę, polityka rządu jest tym, czym naprawdę jest ciężki ciężar, jeśli chodzi o walkę o inflację.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.