Na posiedzeniach MFW panował powszechny konsensus, że inflacja jest najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla obecnego i przyszłego dobrobytu, jak wykazano we wrześniu, w gospodarce nadal panuje nadmierny popyt. Rynek pracy jest napięty, a inflacja zbyt wysoka MFW podjął wyraźną decyzję o przywróceniu stabilności cen Rynek szacuje prawdopodobieństwo na 78% na 50 pb z BOC 26 października, a pozostałe 75 pb.

By Michał Kawalec

Absolwent Wydziału Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie studiów magisterskich Rynki Finansowe, ze specjalności Doradztwo Inwestycyjne. Z rynkiem walutowym związany jest od kilku lat. Zwolennik analizy technicznej, specjalizuje się w geometrii rynku.